De Taxateur - aankoopspecialist

De taxateur

Tot ongeveer het jaar 2000 was de titel makelaar-taxateur beschermd. Iemand kon zich pas Makelaar-taxateur noemen indien hij/zij hiertoe door de arrondissementsrechtbank was getoetst en beëdigd. Na 2000 achtte de regering het niet meer nodig om deze bescherming wettelijk te regelen; ‘het is een taak van verenigingen en bonden om onderling onderscheid te maken’. In de huidige situatie mag dus iedereen zich makelaar noemen. Geldverstrekkers (banken/hypotheekverstrekkers) echter accepteren alleen taxatierapporten van Erkende Taxateurs. Om vakkennis en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen is in 2015 het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) opgericht. Gecertificeerde Taxateurs kunnen zich hier onder strikte voorwaarden laten registreren.

Gerda Zijlstra staat hier ingeschreven als gekwalificeerde taxateur voor Woningen, Bedrijfsmatig onroerend goed en Agrarisch onroerend goed.

Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. In et Nederlands Register Vastgoed Taxateurs vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs.

De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van NRVT.

Wilt u contact?